روابط از منظر اقتصاد

 عاشق شدن و آغاز یک رابطه در واقع نوعی سرمایه گذاریست. عشاق نیز سرمایه گذاران آن. فرمولهای زیر شما را در این سرمایه گذاری یاری میدهند:

احتمال عاشق شدن = احتمال (منافع خالص عاشق شدن + در دسترس بودن + تجارب عشق پیشین(

منافع خالص= منافع کل- هزینه کل

منافع کل= (اقناع ) برآورده شدن (نیازهای عاطفی+ نیازهای سرگرمی + نیازهای مادی(

نیازهای عاطفی= نیازهای اجتماعی + نیازهای معنوی +نیازهای امنیتی + نیازهای عزت نفس

نیازهای مادی = نیازهای اولیه + نیازهای جنسی + مادی گرایی و پول پرستی.

نیازهای اولیه = غذا + سرپناه + حمل و نقل.

نیازهای امنیتی = پشتیبان و تکیه گاه در برابر مشکلات و استرسها.

نیازهای اجتماعی = پذیرش + وجهه و منزلت اجتماعی + دسترسی به برخی افراد و منابع.

نیازهای عزت نفس = پذیرش خود + اعتماد بنفس + رضایت شغلی + خود ارزش نهی.

نیازهای سرگرمی = تفریح + سرگرمی + خوشگذرانی.

هزینه کل = هزینه (جستجو + طرد شدن + تحقیق + حفظ و نگهداری + فرصت) + ریسک بر هم خوردن رابطه

هزینه جستجو = جذابیت شما + مهارتهای اجتماعی شما+ هزینه زمان + هزینه مالی

هزینه طرد شدن = (اعتماد بنفس + تعداد طرد شدگیهای پیشین(

هزینه تحقیق = شناخت خود + توانایی تشخیص + مجاورت.

هزینه ابقاء (حفظ) رابطه = هزینه احساسی + هزینه زمان اقناع نیازهای عاطفی + نیازهای سرگرمی + نیازهای مادی + هزینه مادی بر آورده سازی نیازهای مادی، تفریحی و عاطفی.

ریسک بر هم خوردن رابطه = خطر طردشدن + هزینه جدایی برای شما.

هزینه طرد شدن = حساسیت نسبت به طرد شدن = (مصونیت نسبت به طرد شدن) = اعتماد بنفس + تعداد طرد شدگیهای پیشین.

هزینه بر هم خوردن رابطه = هزینه احساسی حاصل از آن + هزینه مالی آن + منافع کل از عشق فعلی + هزینه سرمایه گذاری بروی عشق فعلی + هزینه جایگزینی عشق جدید

هزینه جایگزینی عشق جدید = هزینه جستجوی عشق جدید+ هزینه طرد شدن از سوی عشق جدید + هزینه تحقیق برای عشق جدید.

تعهد معشوق = منافع خالص آینده معشوق از شما + منافع خالص آینده معشوق از عشق دیگر + هزینه بر هم زدن رابطه فعلی از سوی معشوق

تعهد = منافع خالص آینده - منافع خالص آینده از عشق دیگر + هزینه جدایی.

جذابیت = ظرفیت اقناع نیازهای دیگران + کاهش هزینه عاشق شدن دیگران + جبر موقعیت فرد + زیبایی ظاهر + خصوصیات شخصیتی + استقلال + هوش هیجانی + جذابیت فیزیکی + شباهتها و اشتراکات + شهرت 

 ترجمه عبارات به معادل اقتصادی آنها:

 بهتر فعلا با هم دوست بمانیم = من در حال ارزیابی و بررسی میزان منافع خالصی هستم که از سوی تو عاید من خواهد شد.

تو خیلی بامزه هستی = تو نیازهای سرگرمی من را با استفاده از شوخ طبعی بر آورده میسازی.

جدایی از تو برای من غیر ممکن است = هزینه جدایی و بر هم خوردن این رابطه برای من بسیار سنگین است.

ما عاشق هم هستیم = تبادل منافع خالص میان ما در توازن قرار دارد.

من دیگر نمیتوانم با تو ادامه دهم = من معتقدم که منافع من هنگامی که با تو باشم پایین تر از هزینه جستجو، هزینه حفظ رابطه و ریسک بر هم خوردن رابطه است.

 

مفاهیم مختلف عشق

از دیرباز بشر به پدیده عشق علاقه مند بوده است اما تـا امـروز تعریف دقیق و فراگیری از عشق که بتــوانـد هـمه را قانع سازد ارایه نگردیده است. برخی معـتقدنـد کـه بـطـور غریزی عشق را می شناسند بنابراین اصلا زحمت تعریف کـردن آن را بـه خـود نـمی دهــنـد. امـا درسـالـهـای اخـیـر دانشمندان تـحـقـیـقـات گـسترده ای درباره عشق صورت داده و به یافته های بسیار جالبی نیز دست یافتـه انـد. از جمله آنها مـیـتـوان به فرضیه: ''مثلث عشق'' اشاره کـرد. این فرضیه عشق را به سه مولفه تقسیم بندی مـیـکنـد: صمیمیت، شهوت(هوس) و تعهد.

هـمچنـیـن بـه واسـطه آزمـایشـات گـونـاگون تـفاوتهای ابراز عشق در دو جنس مرد و زن مشخص گردیده اند. برای مثال مشـخص شده کـه زنـان در عـشـق بـه دوسـتی و منافع مـشـتـرک بـیـشتـر بـها می دهند و بـیـشتر از مـردها از حـسادت رنـج بـرده و وابـستگی بیشتری به فرد مقابل خود پیدا می کنند. در زیـر به سبـک های مـخـتـلف عشـق اشاره گردیده است:

1- اروس(EROS):  عشق شهوانی - عـشق بـه زیبایی - فاقد منطق - عشق فیزیکی که بواسطه جذابیت و کشش های جسمانی و یا ابراز آن بطور فیزیکی نمایان میگردد -همان عشق در نگاه اول - با شدت آغاز شده و بسرعت فروکش میکند.

2- لودوس(LUDUS):  عـشق تـفننی - ایـن عشـق بـیـشتـر مـتعلق به دوران نوجوانی میباشد - عشق های رمانتیک زودگذر - لودوس ابراز ظاهری عشق میباشد - کـثرت گرا نسبت به شریک عشقی - به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمی گرداند -رابطه دراز مدت بعید بنظر میرسد.

3- فیلو(PHILO):  عشق بـرادرانـه - عـشـقـی کـه مبتنی بر پیوند مشترک می باشد -عـشقی کـه بـر پـایـه وحـدت و هـمـکاری بـوده و هـدف آن دسـتـیـابی بـه منافع مشترک میباشد.

4- استورگ(STORGE):  عشق دوستانه - وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع مـتقابل - در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می باشـد - صـمـیـمـانـه و متعهد- رابطه دراز مدت است - پایدار و بادوام - فقدان شهوت.

5- پراگما(PRAGMA):  عشق منطقی - این مختص افرادی است که نگران این موضوع میباشند که آیا فرد مقابلشان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهند شد؟ عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک می باشـد - پـایـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا میباشد - همبستگی برای اهداف و منافع مشترک.

6- مانیا(MANIA):  عشق افراطی - انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگیز - شیفتگی شدید به معشوق - اغلبا فاقد عزت نفس -عدم رضایت از رابطه - مانند وسوسه میماند و میتـواند بـه احساسات مبالغه آمیز و افراطی منجر گردد - عشق دردسر ساز - عشق وسواس گونه.

7- اگیپ(AGAPE):  عشق الهی - عشق فداکارانه و از خودگذشته-عشق نوعدوستانه (تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشمداشت) - عشق گرانقدر.

 


پ.ن. : حوصله نداشتم، بی زحمت خودتون هرچی خواستید توی کامنتهاتون پیشنهاد بدید، تاترتیب اثر داده بشه!!!

بعد پ.ن. : شما کجای کارید ...؟!!!

 

[ چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1391 ] [ 00:04 ] [ امیر ]

آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
(رندوم)موزیک سایت


موزیکها بصورت Random پخش می شوند. جهت تغییر موزیک صفحه را Refresh نمایید (استفاده از کلید F5)
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 568084
وب ایرانی طراحی سایت